Vastgoed control

Waardebehoud van vastgoed

Benthink beoordeelt uw vastgoedportefeuille en strategie objectief en onafhankelijk, en biedt u de zekerheid dat u de juiste vastgoedinvesteringen maakt.

U krijgt inzicht in de waarde(ontwikkeling) en het rendement van uw portefeuille of project op zowel maatschappelijk als financieel vlak. U blijft ‘in control’, maakt de juiste keuzes en wordt niet onaangenaam verrast.

De beoordeling door Benthink heeft betrekking op volledigheid, juistheid, actualiteit en consistentie. Er wordt getoetst op interne/externe kaders, normen, referenties en wet- en regelgeving.

Benthink beoordeelt niet alleen de cijfers en gegevens (hard controls), maar ook desgewenst hoe uw medewerkers en (keten)partners hiermee omgaan (soft controls).

Beoordeling van uw vastgoed en veranderopgave

De gehele vastgoedmanagementcyclus, of een gedeelte ervan, wordt beoordeeld:

  1. Beoordelen van SWOT- en DEPEST-analyses
  2. Beoordelen van risicoanalyses en haalbaarheid scenario’s
  3. Beoordelen van de portefeuillestrategie en de vertaling hiervan naar strategisch voorraadbeleid en operationele complexbeheerplannen
  4. Beoordelen en adviseren van specifieke complexen (assets) op de huidige waarde en toekomstwaarde
  5. Toetsen van beleids- en marktwaardeberekeningen
  6. Toetsen van (duurzaamheids-)investeringen en optimale inzet van subsidies
  7. Toetsen van opstal- en grondexploitaties (OPEX en GREX)
  8. Rendementstoetsen op bedrijfs- en complexniveau en financiële continuïteit
  9. Compliance toetsen.

De beoordelingen, bevindingen en adviezen worden vastgelegd in een leesbare rapportage, die graag aan u wordt toegelicht. Het resultaat: een betrouwbaar en haalbaar portefeuille- en/of investeringsplan. U hebt direct inzicht en kunt met een gerust hart aan de slag.

Lees verder over Finance control en Business control.