Het ‘Three Lines of Defense’ model

Benthink hanteert het ‘Three Lines of Defense’ model bij de beheersing van uw bedrijfsvoering.

1e lijn

De controlestructuur is gebaseerd op het ‘Three Lines of Defense’ model. Dat betekent dat de controles zoveel als mogelijk zijn belegd bij de verantwoordelijke managers en medewerkers, de zogenaamde 1e lijn.

2e lijn

Daarnaast moet er een functie zijn die de 1e lijn ondersteunt, adviseert, coördineert en bewaakt of het management zijn verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk neemt. Dit is de 2e lijn.

3e lijn

Ten slotte is het wenselijk dat er binnen de organisatie een functie bestaat die controleert of het samenspel tussen de 1e en 2e lijn soepel functioneert en daarover een objectief, onafhankelijk oordeel velt met mogelijkheden tot verbetering. Deze functie is de 3e lijn.

De werkwijze op basis van het model draagt bij aan een versterking van de samenwerking, een gezonde risicocultuur, het nemen van verantwoordelijkheid voor het managen van risico’s en interne beheersing, en het verder optimaliseren en integreren van controlefuncties inclusief het verlagen van de ‘cost of control’.

Met het model wordt gestreefd naar:
  • Een daadwerkelijk effectieve en integrale risicobeheersing
  • Een lagere ‘cost of control’
  • Efficiëntere uitvoering van audits, reviews, scans en dergelijke
  • Een eenduidige risicotaal
  • Meer transparantie
  • Versterking van de accountability voor risicomanagement en interne beheersing
  • Versterking van het risicobewustzijn (risicocultuur)
  • Kwaliteitsverbetering
Lees verder over Benthink’s Controller abonnement.

Of over Business control: beheersbare bedrijfsvoering.