Eric Benthin

Even voorstellen: Eric Benthin, oprichter en eigenaar van Benthink.

Eric heeft ruim 25 jaar kennis en ervaring in het gezond maken en houden van bedrijven, tegenwoordig met name woningcorporaties. De levenscyclus van bedrijven wordt hiermee aanzienlijk verlengd en daarmee de waarde van de onderneming. Door tijdig in te spelen op kansen en bedreigingen blijft het bedrijf een waardevolle speler in de markt.


Eric adviseert, coacht en ondersteunt toezichthouders, directeur-bestuurders, managers en ondernemers op proces, inhoud en vaardigheden. Dat doet hij voor commerciële en niet commerciële organisaties in het grootbedrijf en MKB. Corporaties zijn Eric’s specialisatie.

Uw kritische sparringpartner

Het totale spectrum van het bedrijf komt aan bod. Zo behoudt u overzicht en houdt u de regie in eigen hand. De samenwerking met Eric is gebaseerd op duurzaamheid, integriteit, vertrouwen en commitment.

Zijn werkwijze is transparant en overzichtelijk, en houdt stapsgewijs in:

 1. Kennismaking met de organisatie en de mens achter het bedrijf
 2. Committeren en vertrouwen
 3. Analyseren probleemstelling en afbakenen
 4. Diagnosticeren
 5. Plan van aanpak (wie, wat, wanneer, waar en hoe)
 6. Implementeren
 7. Monitoren en bijsturen
 8. Evalueren en bijstellen
 9. Succesvol presteren

Verkort CV van Eric Benthin

Kennis en deskundigheid:

 • MBA Strategie, Verandering en Consultancy
 • BA SPD
 • WO-niveau bedrijfseconomie
 • Kennispartner INK/EFQM
 • Lead-auditor LRQA Business Assurance
 • Docent besturen, organiseren, administreren en financieren

Vaardigheden:

 • Integer en betrouwbaar
 • Creatief
 • Analytisch
 • Verbindend
 • Ondernemer
 • Resultaatgericht
 • Modern leiderschap

Eric helpt organisaties hun bedrijfsvoering te verbeteren. Dit kan op zowel strategisch niveau door het herijken van visie en strategie, als uitvoerend niveau door het doeltreffend en doelmatig inrichten van de werkzaamheden. Afhankelijk van de doelstelling leidt dit tot het verhogen van de opbrengsten en/of het verlagen van de bedrijfskosten.

Contactformulier

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie?