Toezichtkader

Benthink adviseert en begeleidt woningcorporaties bij het opzetten en implementeren van het interne en externe toezichtkader.

Good governance

Goed bestuur vraagt om duidelijkheid in de rollen van de toezichthouder, bestuurders, het management en de controller. Een effectief samenspel van besturen, toezicht houden en risicomanagement. Gezamenlijk besturen en beheersen van de realisatie van de doelstellingen, waarbij men elkaar kan vertrouwen en aanspreken op het proces, de inhoud en het gedrag.

Benthink vertaalt wet- en regelgeving op het gebied van governance naar de dagelijkse praktijk.

Bekijk andere Benthink diensten.