Procesmanagement

Resultaatgericht procesmanagement zorgt ervoor dat u de doelen van uw organisatie optimaal kunt operationaliseren en realiseren. Op de juiste manier ingezet, zijn uw bedrijfsprocessen het fundament voor een resultaatgerichte bedrijfsvoering.
De kunst is de processen te verbinden aan zowel uw strategische als operationele doelstellingen en deze structureel te meten en bij te stellen. Dat doet Benthink aan de hand van de PDCA-cyclus en het sturen op prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren.

Het analyseren en waar nodig actualiseren en bijstellen van processen zou idealiter jaarlijks moeten gebeuren. Verouderde processen kunnen immers leiden tot ineffici├źntie en een verminderde kwaliteit van de dienstverlening.

Abonnement

  • Benthink adviseert en ondersteunt corporaties bij het (her-)ontwerpen, beschrijven en implementeren van besturing en primaire en secundaire processen.
  • Benthink heeft ervaring met het toepassen van meerdere procesmanagementsystemen en softwaretools.
  • Het is mogelijk een abonnement af te sluiten waarbinnen de processen jaarlijks worden geaudit en waar nodig geactualiseerd.
Bekijk andere Benthink diensten.

Controllerfunctie abonnement

Via een Controller abonnement kunt u van de diensten van de Benthink controller en/of auditor gebruikmaken. Benthink heeft ruime ervaring als controller en auditor bij corporaties.