Besturing & Organisatie

Het realiseren van uw strategische doelstellingen vraagt veel van uw organisatie, op alle niveaus: goed ondernemerschap, leiderschap met visie, slagvaardig management, competente medewerkers, en een goed op elkaar ingespeelde en flexibele organisatie.
Benthink begeleidt en ondersteunt u bij het ontwikkelen, opzetten en (her)inrichten van de besturing en organisatie, op zowel bestuurlijk, management- als operationeel niveau. Een aantal succesvolle producten zijn:
  • Advies en implementatie van de gewenste governance
  • Het ontwikkelen en implementeren van een besturingsmodel en toezichtkaders
  • Sturen op prestaties met prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren
  • Advies en implementatie van de Balanced Scorecard op maat
  • Opstellen ondernemingsplan en/of jaarplan met behulp van het A3-INK-model
  • Advies en implementatie van een financieel toetsingskader
  • Het opzetten en implementeren van de vereiste planning & control cyclus
  • Het neerzetten van de gewenste organisatiestructuur uitgewerkt in resultaatgerichte bedrijfsprocessen en functieprofielen
  • Het auditen van uw organisatie en bedrijfsprocessen met als doel het continu verbeteren van uw prestaties.

Bekijk andere Benthink diensten.