Beleid

Bij organisaties ligt in toenemende mate de nadruk op (afrekenen op) prestaties, transparantie en maatschappelijke verantwoording. Beleidsplannen moeten zorgvuldig worden samengesteld en geëvalueerd, in nauwe samenwerking met bewoners en publieke en private partijen.
Dit maakt het belangrijker dan ooit dat uw organisatie volledige aandacht geeft aan het vertalen van strategie in operationeel beleid, planning, (risico)beheersing en uitvoering.

Daarbij wilt u te allen tijde zelf de regie behouden over de prestaties van uw bedrijf, en over de samenhang tussen visie, strategie, beleid en realisatie.

Uw sparringpartner

Benthink adviseert en begeleidt woningcorporaties bij het opstellen van SWOT-analyses, beleid, strategieën en afgeleide jaar- en meerjarenplannen. Daarnaast beschikt Benthink over toetsingskaders waarmee uw plannen worden beoordeeld.

Bekijk andere Benthink diensten.