Audit & Control

Met het periodiek meten en bijstellen van de effectiviteit van uw bedrijfsprocessen behoudt u een slagvaardige en flexibele organisatie en blijft u ‘in control’.
Op bedrijfs-, project- en procesniveau past Benthink audits toe. Haar objectieve methodiek is gebaseerd op zowel feitelijke waarnemingen (hard controls), als de uitkomsten van gesprekken uit interviews (soft controls).

Het resultaat is een auditrapportage met bevindingen, conclusies en aanbevelingen waarmee u direct aan de slag kunt.

Abonnement

Het is mogelijk een abonnement af te sluiten waarbinnen de processen jaarlijks worden geaudit en waar nodig geactualiseerd.

Bekijk andere Benthink diensten.

Controllerfunctie abonnement

Via een Controller abonnement kunt u van de diensten van de Benthink controller en/of auditor gebruikmaken. Benthink heeft ruime ervaring als controller en auditor bij corporaties.