Blog

Het Klimaatakkoord: het gaat niet alleen om geld, maar ook om de huurders en werknemers

Er wordt te naïef en optimistisch gekeken naar de gevolgen van het klimaatakkoord, niet alleen vanuit de politiek, maar ook uit de woningcorporatiesector. Het gaat niet alleen om cijfertjes, maar om de impact op het personeel, de interne processen en de huurders. Woningcorporaties moeten niet de gevolgen van het akkoord onderschatten. Sterker nog, dit megaproject kan zorgen voor megaproblemen.

Digitalisering is mensenwerk

Digitalisering is mensenwerk: meer dan alleen maar een aantal systemen vervangen. Waar moeten corporaties op letten? Lees het blog van Lars Benthin en zijn tips die zorgen dat veranderingen slagen en als verbeteringen worden gezien. De publieke taak als cruciale factor voor succes.

Audit herstructureringsproject

Het herstructureringsproject dat Benthink financieel begeleidt, bestaat uit meer dan 400 sociale woningen uit de jaren ‘50, dat in drie fasen over meerdere jaren wordt geherstructureerd.