Blog

Audit uitbesteding dagelijks onderhoud

Het komt regelmatig voor dat uitbesteding van dagelijks onderhoud de verwachtingen niet waarmaakt.

Bij uitbesteden blijft de woningcorporatie in de rol van opdrachtgever eindverantwoordelijk voor het resultaat. Meerdere factoren als regie, organisatie, procesinrichting, automatisering, informatievoorziening en samenwerking bepalen het succes van een uitbestedingsproject.

Probleem

De woningcorporatie wordt geconfronteerd met hogere kosten in plaats van besparingen, inefficiency en nog erger een trendmatige daling van de klanttevredenheid.

Er is behoorlijk veel stress in de organisatie en bij de uitbestedingspartner. De directeur-bestuurder staat onder hoge druk en dreigt de controle kwijt te raken. Het onderlinge vertrouwen wordt behoorlijk op de proef gesteld.

Aanpak

Benthink brengt van zowel de opdrachtgever als de partners de hard controls en de soft controls in beeld en geeft gerichte adviezen voor verbetering. Daar waar nodig begeleidt Benthink het uitbestedingsproces en beoordeelt periodiek de voortgang.

Resultaat

Woningcorporaties zijn weer in control en kunnen verantwoorde keuzes maken om het dagelijks onderhoud anders in te richten en bij te sturen. Het resultaat is herstel van vertrouwen, procesoptimalisatie, kostenefficiency en stijgende klanttevredenheid.

Controllerfunctie abonnement

Benthink is gespecialiseerd in procesaudits: verkopen, verhuurmutatie, woningtoewijzing, onderhoud en projecten.