Blog

Audit herstructureringsproject

Het herstructureringsproject dat Benthink financieel begeleidt, bestaat uit meer dan 400 sociale woningen uit de jaren ‘50, dat in drie fasen over meerdere jaren wordt geherstructureerd.

De opgaven zijn sloop-nieuwbouw, renovatie en onderhoud van zowel huur- als koopappartementen, eensgezinswoningen en beneden- bovenwoningen, in samenwerking met twee ontwikkelingspartners en de gemeente.

Probleem

De woningcorporatie heeft onvoldoende zicht of de (financiële) prestaties worden gehaald. Meerdere keren zijn investeringsbudgetten bijgesteld. Voor de opdrachtgever gaat het om een investeringsopgave van 30 miljoen euro.

Aanpak

Benthink heeft in opdracht van de woningcorporatie een projectaudit uitgevoerd, waarin het ontwikkelingsproces, de aansturing, de besluitvorming over financiën en het bouwprogramma zijn beoordeeld. De audit bestond uit boekenonderzoek en gesprekken met direct betrokken in alle lagen van de organisatie. Daarnaast zijn de opzet, inrichting en betrouwbaarheid van de projectadministratie beoordeeld.

De kennis en ervaring van Benthink kwamen goed van pas om inzicht te krijgen in de status van het project en de risico’s. Daar waar nodig begeleidt Benthink de implementatie van verbeterpunten.

Resultaat

De woningcorporatie heeft nu op ieder moment de gewenste projectinformatie om tijdig bij te kunnen sturen en is weer volledig in control.

Controllerfunctie abonnement

Benthink is gespecialiseerd in procesaudits: verkopen, verhuurmutatie, woningtoewijzing, onderhoud en projecten.